รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)

รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)

รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)
--เรียงตามตัวอักษร--

1. Adminbannok.com > http://mirror.adminbannok.com/centos/

2. Bangmod Hosting > http://mirrors.bangmodhosting.com/centos/

3. Best IDC > http://mirrors.bestthaihost.com/centos/

4. Hosting.in.th > http://mirrors.hosting.in.th/centos/

5. Kasetsart University > http://mirror1.ku.ac.th/centos/

6. Prince of Songkla University, Hatyai cam > http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/, ftp://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/

7. THZ Hosting > http://mirrors.thzhost.com/centos/

8. TOT Public Company Limited > http://mirror2.totbb.net/centos/, ftp://mirror2.totbb.net/centos/