ลิงค์ดาวน์โหลด CentOS Linux 7.0

ลิงค์ดาวน์โหลด CentOS Linux 7.0

ลิงค์ดาวน์โหลด CentOS Linux 7.0In order to conserve the limited bandwidth available .iso images are not downloadable from mirror.centos.org

The following mirrors should have the ISO images available:

Actual Country -
http://mirrors.bangmodhosting.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.bestthaihost.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.thzhost.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.psu.ac.th/pub/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror1.ku.ac.th/centos/7.0.1406/isos/x86_64/

Nearby Countries -
http://mirrors.hustunique.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.yun-idc.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.cug.edu.cn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.neusoft.edu.cn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.bit.edu.cn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.aliyun.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.neu.edu.cn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.btte.net/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.pubyun.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.nwsuaf.edu.cn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.hust.edu.cn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.ustc.edu.cn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.163.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.vhost.vn/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.fibo.vn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.digipower.vn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.digistar.vn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.viethosting.vn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.nhanhoa.com/CentOS/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos-hn.viettelidc.com.vn/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.vietoss.com/CentOS/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.vonline.vn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirrors.123host.vn/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos-hcm.viettelidc.com.vn/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.ipserverone.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.exabytes.com.my/main/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.netonboard.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.upsi.edu.my/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://ossm.utm.my/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.mirror.secureax.com/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.vodien.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.nus.edu.sg/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.pregi.net/pub/Linux/CentOS/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.01link.hk/7.0.1406/isos/x86_64/
http://ftp.cuhk.edu.hk/pub/Linux/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.communilink.net/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.sunnyvision.com/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://mirror.vpshosting.com.hk/pub/linux/centos/7.0.1406/isos/x86_64/
http://centos.uhost.hk/7.0.1406/isos/x86_64/
http://repo.virtualhosting.hk/centos/7.0.1406/isos/x86_64/

Source:
http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/