ตรวจสอบโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด

ตรวจสอบโปรเซสการใช้งาน RAM และ CPU

การตรวจสอบโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU สามารถใช้คำสั่ง ps ตามด้วยออปชั่น สามารถดูรายละเอียดการใช้งานคำสั่ง ดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบโปรเซสทั้งหมด
[root@moodle ~]# ps -aux

- ตรวจสอบ 10 โปรเซสที่ใช้งานหน่วยความจำ (RAM) มากที่สุด
[root@moodle ~]# ps axo ruser,%mem,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10
68 0.1 hald 924 haldaemon
68 0.0 hald-addon-acpi 971 haldaemon
RUSER %MEM COMMAND PID EUSER
root 1.2 httpd 1354 root
root 0.1 sshd 4712 root
root 0.1 smbd 1378 root
root 0.1 master 1344 root
root 0.1 console-kit-dae 2567 root
root 0.0 watchdog/0 6 root
root 0.0 usbhid_resumer 40 root

- ตรวจสอบ 10 โปรเซสที่ใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มากที่สุด
[root@moodle ~]# ps axo ruser,%cpu,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10
68 0.0 hald-addon-acpi 971 haldaemon
68 0.0 hald 924 haldaemon
RUSER %CPU COMMAND PID EUSER
root 0.0 watchdog/0 6 root
root 0.0 usbhid_resumer 40 root
root 0.0 udevd 330 root
root 0.0 udevd 1737 root
root 0.0 udevd 1736 root
root 0.0 sync_supers 13 root
root 0.0 sshd 988 root