แนวทางในการเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนการติดตั้ง CentOS Linux 7.0

แนวทางในการเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนการติดตั้ง CentOS Linux 7.0

ในขณะติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux 7.0 ระบบจะให้เลือกว่าเราต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ประเภทใด ซึ่งนับว่าสะดวกกว่าอดีตมากพอสมควร ดังนั้นผู้ดูแลระบบ (SysAdmin) จำเป็นต้องเลือกชนิดการติดตั้งว่าต้องการเซิร์ฟเวอร์ประเภทไหน โดยสรุปวิธีการเลือกแพ็กเกจในการติดตั้งได้ 9 ประเภทดังนี้
1. Minimal Install - เลือกตัวติดตั้งแบบน้อยที่สุด ควบคุมผ่านทาง Terminal
2. Infrastructure Server - สำหรับบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกมากมาย
3. File and Printer Server - สำหรับทำระบบ File Server และ Printer Server
4. Basic Web Server - สำหรับติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์พื้นฐาน (LAMP Server)
5. Virtualization Host - สำหรับทำ VM Server, VPS Hosting หรือบริการระบบ Cloud Computing รูปแบบ
5.1) IaaS เช่น OpenNode, OpenStack, CloudStack
5.2. PaaS เช่น OpenShift
6. Server with GUI - สำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบ GUI ควบคุมด้วย Mouse (SysAdmin ยุคใหม่)
7. GNOME Desktop - บริหารเซิร์ฟเวอร์ใช้เดสก์ท็อปแบบ GNOME
8. KDE Plasma Workspaces - บริหารเซิร์ฟเวอร์ใช้เดสก์ท็อปแบบ KDE หรือใช้งานบนจอ Plasma
9. Development and Creative Workstation - ทูลสำหรับนักพัฒนาและออกแบบงานด้านมัลติมีเดีย

หมายเหตุ
ในการเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์ สามารถเลือกแพ็กเกจที่ต้องการแบบไขว้กัน หรือเลือกเแพ็กที่ต้องการใช้งานเท่านั้นได้ เพื่อการประหยัดพื้นที่

รายละเอียดแพ็กเกจในการเลือกการติดตั้งรูปแบบต่างๆชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือกแบบ Minimal Install
- Compatibility Libraries
- Development Tools
- Smart Card Supportชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก Infrastructure Server
- Backup Server
- DNS Name Server
- Directory Client
- Directory Server
- E-mail Server
- FTP server
- File and Storage Server
- Guest Agents
- Hardware Monitoring Utilities
- High Availability
- Identity Management Server
- InfiniBand Support
- Java Platform
- Large Systems Performance
- Load Balancer
- MariaDB Database Server
- Network File System Client
- Performance Tools
- PostgreSQL Database Server
- Print Server
- Remote Management for Linux
- Resilient Storage
- Virtualization Hypervisor
- Compatibility Libraries
- Development Tools
- Smart Card Supportชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก File and Printer Server
- Backup Client
- Backup Server
- Directory Client
- Guest Agents
- Hardware Monitoring Utilities
- High Availability
- Java Platform
- Large System Performance
- Network File System Client
- Performance Tools
- Remote Management for Linux
- Resilient Storage
- Compatibility Libraries
- Development Tools
- Smart Card Support
ชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก Basic Web Server
- Backup Client
- Directory Client
- Guest Agents
- Hardware Monitoring Utilities
- Java Platform
- Large System Performance
- Load Balancer
- MariaDB Database Client
- Network File System Client
- PHP Support
- Performance Tools
- Perl for Web
- PostgreSQL Database Client
- Python
- Remote Management for Linux
- Web Servlet Engine
- Compatibility Libraries
- Development Tools
- Smart Card Supportชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก Virtualization Host
- Network File System Client
- Remote Management for Linux
- Virtualization Platform
- Compatibility Libraries
- Development Tools
- Smart Card Support
ชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก Server with GUI
- Backup Server
- DNS Name Server
- Directory Server
- E-mail Server
- FTP server
- File and Storage Server
- Hardware Monitoring Utilities
- High Availability
- Identity Management Server
- Infiniband Support
- Java Platform
- KDE
- Large Systems Performance
- Load Balancer
- Mainframe Access
- MariaDB Database Server
- Network File System Client
- Performance Tools
- PostgreSQL Database Server
- Printer Server
- Remote Desktop Clients
- Remote Management for Linux
- Resilient Storage
- Virtualization Client
- Virtualization Hypervisor
- Virtualization Tools
- Compatibility Libraries
- Development Tools
- Smart Card Supportชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก GNOME Desktop
- Backup Client
- GNOME Application
- Internet Applications
- Legacy X Windows System Compatibility
- Office Suite and Productivity
- Remote Desktop Clients
- Smart Card Support
- Compatibility Libraries
- Development Toolsชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก KDE Plasma Workspaces
- Backup Client
- Internet Application
- KDE Application
- KDE Multimedia Support
- Legacy X Windows System Compatibility
- Office Suite and Productivity
- Remote Desktop Clients
- Smart Card Support
- Compatibility Libraries
- Development Toolsชุดแพ็กเกจย่อย กรณีเลือก Development and Creative Workstation
- Additional Development
- Backup Client
- Compatibility Libraries
- DNS Name Server
- Development Tools
- E-mail Server
- Emaces
- FTP Server
- File and Storage Server
- Graphic Creation Tools
- Hardware Monitoring Utilities
- Identity Management Server
- Infiniband Support
- Large Systems Performance
- Legacy X Windows System Compatibility
- Load Balancer
- Mainframe Access
- MariaDB Database Server
- Network File System Client
- Office Suite and Productivity
- PHP Support
- Perl for Web
- Platform Development
- PostgreSQL Database Server
- Python
- Remote Desktop Clients
- Technical Writing
- Virtualization Hypervisor
- Web Servlet Engine
- Smart Card Support

--
Write by Arnut Ruttnatirakul, Ph.D.
(c) http://www.sysadmin.in.th
July 10, 2014