ทูลฟรีสำหรับทำระบบเก็บข้อมูลกลางของหน่วยงาน (Open Source Network Attached Storage-NAS)

ทูลฟรีสำหรับทำระบบเก็บข้อมูลกลางของหน่วยงาน (Open Source Network Attached Storage-NAS)
ทูลบางตัวมีความสามารถถึงขั้นของการทำเป็น SAN
Open Source Network Attached Storage

โปรโตคอลสำหรับจัดการไฟล์
1. AFS (Andrew File System)
2. AFP Apple Filing Protocol (AFP)
3. SMB(Server Message Block), CIFS (Common Internet File System)
4. FTP (File Transfer Protocol)
5. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
6. NFS (Network File System)
7. rsync
8. SFTP (SSH File Transfer Protocol)
9. UPnP (Universal Plug and Play)

ระบบสำหรับใช้ทำเครื่องบริการเก็บข้อมูลกลางของหน่วยงาน
Ceph
Ceph (http://ceph.com)
Ceph is a free software storage platform designed to present object, block, and file storage from a single distributed computer cluster. Ceph's main goals are to be completely distributed without a single point of failure, scalable to the exabyte level, and freely-available. The data is replicated, making it fault tolerant.
Ceph software runs on commodity hardware. The system is designed to be both self-healing and self-managing and strives to reduce both administrator and budget overhead.

CryptoNAS
CryptoNAS (http://www.cryptonas.org)
CryptoNAS (formerly CryptoBox) is a NAS project concentrating on disk encryption. They provide a Linux-based LiveCD that incorporates encryption with a NAS server. Plus they offer a package that's installable onto existing Linux-based servers, adding the user friendly web-based frontend for disk encryption. They are licensed under the GPL.

EasyNAS
EasyNAS (http://www.easynas.org)
EasyNAS is a storage management system for home or small office.
it uses opensuse with the award winning filesystem: BTRFS that gives: stability, performance availability and other features you won’t see in a commercial NAS.
EasyNAS advanced features includes: file system compression, Snapshots, copy on write, online increase/decrease file system, online balancing data between hardrives, online file system check.

FreeNAS
FreeNAS (http://www.freenas.org) พัฒนามาจาก FreeBSD (นิยม)
FreeNAS is a free and open-source software network-attached storage (NAS) system based on FreeBSD and the ZFS file system, with a dedicated management web interface (originally written in PHP, then rewritten from scratch in Python/Django). It is licensed under the terms of the BSD License and runs on commodity 32 and 64-bit x86 hardware. FreeNAS supports Windows, OS X and Unix clients and various virtualization hosts such as XenServer and VMware using the CIFS, AFP, NFS, iSCSI, SSH, rsync and FTP/TFTP protocols. Advanced FreeNAS features include full-disk cryptography and a plug-in architecture for 3rd party software.

GlusterFS
GlusterFS (http://www.gluster.org/about/)
GlusterFS is an open source, distributed file system capable of scaling to several petabytes (actually, 72 brontobytes!) and handling thousands of clients. GlusterFS clusters together storage building blocks over Infiniband RDMA or TCP/IP interconnect, aggregating disk and memory resources and managing data in a single global namespace. GlusterFS is based on a stackable user space design and can deliver exceptional performance for diverse workloads.

NAS4Free
NAS4Free (http://www.nas4free.org) พัฒนามาจาก FreeBSD นำต้นฉบับมาจาก FreeNAS (แนะนำ)
NAS4Free is an embedded Open Source Storage NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. This project is a continuation of FreeNAS 7 series project.
NAS4Free supports sharing across Windows, Apple, and UNIX-like systems. It includes ZFS v5000 , Software RAID (0,1,5), disk encryption, S.M.A.R.T / email reports etc. with the following protocols: CIFS (samba), FTP, NFS, TFTP, AFP, RSYNC, Unison, iSCSI (initiator and target), HAST, CARP, Bridge, UPnP, and Bittorent which is all highly configurable by its WEB interface. NAS4Free can be installed on Compact Flash/USB/SSD key, Hard disk or booted from a LiveCD with a small usbkey for config storage.

Openfiler
Openfiler (http://www.openfiler.com/community) พัฒนามาจาก CentOS มีทั้งเวอร์ชั่นฟรีและแบบเสียเงิน
Openfiler is a powerful, intuitive browser-based network storage software distribution. Openfiler ScreenshotsOpenfiler delivers file-based Network Attached Storage and block-based Storage Area Networking in a single framework.
Openfiler is built on the rPath Linux metadistribution and is distributed as a stand-alone appliance. rPath Linux is designed to make appliance development easier and is closely related to Fedora Linux. rPath Linux uses an innovative package manager called Conary which is analogous to RPM and APT. The Openfiler software stack interfaces with third-party software that is all open source.

openmediavault
OpenMediaVault (http://www.openmediavault.org)
OpenMediaVault is the next generation network attached storage (NAS) solution based on Debian Linux. It contains services like SSH, (S)FTP, SMB/CIFS, DAAP media server, RSync, BitTorrent client and many more. Thanks to the modular design of the framework it can be enhanced via plugins.
OpenMediaVault is primarily designed to be used in home environments or small home offices, but is not limited to those scenarios. It is a simple and easy to use out-of-the-box solution that will allow everyone to install and administrate a Network Attached Storage without deeper knowledge.

OpenSMT
OpenSMT is an open source storage management toolkit based on opensolaris. Consider an opensolaris system with OpenSMT to be some storage devices, which are specialized for sharing files over the network. By aid of Sun Open Storage, OpenSMT turns a ordinary x86/64 architecture system into a NAS/SAN appliance. An important topic for OpenSMT is to be cost-effective. It is very simple to deploy OpenSMT on a server or even a PC. And the operation of OpenSMT is designed to be convenient as far as possible. Through its web GUI, it is simple to modify several storage services on the data server. This access flexibility of OpenSMT ensures every user is able to manipulate his storage from any platform if only the network and browser are available. Besides, it also provides common access management and some useful tools for displaying system and network statistics, including information of CPU, memory, IP and so on. Compared to other similar projects, OpenSMT also addresses some special storage concerns. Due to the powerful file system ZFS, operations for a storage system have been greatly simplified. And we provide an all-round ZFS management module for manipulating your zpools conveniently. Also there are many more familiar common functions in OpenSMT, like setting related services and shared directories.

Sheepdog
Sheepdog (http://sheepdog.github.io/sheepdog/)
Sheepdog is a distributed object storage system for volume and container services and manages the disks and nodes intelligently. Sheepdog features ease of use, simplicity of code and can scale out to thousands of nodes.

Vortexbox
VortexBox (http://vortexbox.org)
VortexBox is a free, open source (GPL v3), quick-install ISO that turns your unused computer into an easy-to-use music server/jukebox. Once VortexBox has been loaded on an unused PC, it will automatically rip CDs to FLAC and MP3 files, ID3 tag the files , and download the cover art. Vortexbox will then serve the files to network media players such as Logitech Squeezebox, Sonos, or Linn. The music files can also be streamed to a Windows or Mac OSX system.

ZFS
ZFS (http://zfsonlinux.org)
The native Linux kernel port of the ZFS filesystem. To get started with ZFS on Linux simply download the latest release and install using the directions for your distribution.

Pydio
Pydio (https://pydio.com)
Pydio is an open source file sharing platform for the enterprise, with simple and sleek web and mobile apps, hosted securely on your servers and private clouds. As easy to use as great consumer software, Pydio is designed to provide enterprise grade security and control


Linux Virtual Appliance Library
TurnKey
TurnKey (Debian-based TurnKey File Server) (http://www.turnkeylinux.org)
The Turnkey Linux Virtual Appliance Library is an open source project developing a free virtual appliance library of pre-packaged servers based on Debian (previous versions based on Ubuntu) that can be deployed on virtual machines, in cloud computing infrastructures or installed in physical computers.

Artica
Artica NAS appliance (Debian-based TurnKey File Server) (http://www.artica.fr/download-file.php/)
Artica NAS allows you to create a file server, inluding Active Directory connections and master domain features.
--
รวบรวมโดย
Aj.Arnut Ruttanatirakul
(c) SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
March 03, 2014