การกำหนดรหัสผ่านสำหรับทีมงานดูแลระบบ - Munin

การกำหนดรหัสผ่านสำหรับทีมงานดูแลระบบ - Munin

การกำหนดรหัสผ่านสำหรับทีมงานดูแลระบบ Network - Munin สามารถใช้คำสั่งดังนี้

1. ครั้งแรกให้ทำการสร้างไฟล์
htpasswd -c /etc/munin/munin-htpasswd admin
New password: ***** (รหัสผ่าน)
Re-type new password: ****** (ยืนยันรหัสผ่าน)
Adding password for user admin

2. สร้างแอคเคาน์ต่อไป
htpasswd -c /etc/munin/munin-htpasswd arnut
New password:
Re-type new password:
Adding password for user arnut

3. ตรวจสอบแอคเคาน์ที่มีสิทธิเข้าใช้งาน Munin
[root@moodle ~]# cat /etc/munin/munin-htpasswd
admin:QIP2Z47ggdghCY
arnut:JvhRHEkD2WYTM

4. ทำการรีสต๊าท Apache
[root@moodle ~]# service httpd restart
Stopping httpd: [ OK ]
Starting httpd: [ OK ]

5. ทดสอบเข้าหน้าเว็บใหม่ ระบบจะถามชื่อทีมงาน ให้ป้อนชื่อเรียกและรหัสผ่านลงไป

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2014 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
January 08, 2014