การแปลงไฟล์ mp3 เป็นไฟล์ wav

การแปลงไฟล์ mp3 เป็นไฟล์ wav

การแปลงไฟล์ mp3 เป็นไฟล์ wav ให้ทำการติดตั้งแพ็กเกจดังนี้

- CentOS, RHEL, Fedora
[root@sysadmin ~]# yum install mpg321

- Ubuntu, Debian
[root@sysadmin ~]# sudo apt-get install mpg321

หลังจากติดตั้งแพ็กเกจเสร็จแล้วสามารถแปลงไฟล์ด้วยรูปแบบดังนี้
[root@sysadmin ~]# mpg321 -w filename.wav filename.mp3
[root@sysadmin ~]# mpg321 -w cms.wav cms.mp3

ที่มา
- http://mpg321.sourceforge.net
- http://packages.debian.org/sid/mpg321

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2013 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
December 07, 2013