ตรวจสอบหมายเลข IP Address จริงผ่านทาง Linux Command

ตรวจสอบหมายเลข IP Address จริงผ่านทาง Command

ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานระบบ Linux อยู่สามารถตรวจสอบหมายเลข IP Address จริงหรือ External IP Address สามารถตรวจสอบด้วยคำสั่งดังนี้

[root@det ~]# curl ifconfig.me
101.108.xxx.132

[root@det ~]# wget -qO- ifconfig.me/ip
101.108.xxx.132

หลังจากได้หมายเลขของ Router/Gateway แล้วสามารถเปิดเบราเซอร์ทดสอบเข้าใช้งานดู

Note.
กรณีต้องการเรียกใช้งานหรือตรวจสอบ IP ทางเว็บไซต์ ท่านก็ได้ข้อมูลเชิงลึกเช่นเดียวกัน ลองเข้าด้วยเว็บเหล่านี้
1. http://ifconfig.me/
2. http://myip.dk/
3. http://whatismyipaddress.com
4. http://www.whatismyip.com/
5. http://checkip.dyndns.com/
6. http://www.ipchecking.com/
7. http://www.checkip.org/

โชคดีครับ
--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) 2013 by SysAdmin Knowledge
http://www.sysadmin.in.th
December 06, 2013