การติดตั้ง SNMP บน CentOS 6.4

การติดตั้ง SNMP บน CentOS 6.4

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ติดตั้งแพ็กเกจ snmp ด้วยคำสั่ง yum
[root@sysadmin ~]# yum install net-snmp net-snmp-utils -y

2. เพิ่มคอนฟิก
[root@sysadmin ~]# echo rocommunity SECRET_NAME > /etc/snmp/snmpd.conf

3. สั่งสต๊าท SNMP พร้อมกำหนเให้ทำงานตอนบู๊ตเครื่อง
[root@sysadmin ~]# service snmpd restart
[root@sysadmin ~]# chkconfig snmpd on

4. ทดสอบ SNMP
[root@sysadmin ~]# snmpwalk -v 1 -c SECRET_NAME -O e 127.0.0.1

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux noc10.sysadmin.in.th 2.6.32-358.el6.i686 #1 SMP Thu Feb 21 21:50:49 UTC 2013 i686
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (5294) 0:00:52.94
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: root@localhost
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: noc10.sysadmin.in.th
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDMIBObjects.3.1.1
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatching.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: The MIB module for managing TCP implementatio
...