ปรับแนวทางการสอนคอร์ส Logs Files ใหม่

Log Files Analysis on Linux Server

ปรับแนวทางการสอนคอร์ส Logs Files ใหม่ สอน 2 วันเต็มได้เนื้อหามากกกว่าเก่า สอนด้วยเชลสคริปต์พิเศษ "SysAdmin Logs Script version 1.0" เน้นบริหารระบบทั้งหมดผ่านทางเว็บเบสทำให้ทุกอย่างง่ายมากขึ้น
*************************
**Topic
1) การวางแผนในการทำระบบ Centralized Logs Server ขององค์กร ตามเช็คลิสต์ พ.ร.บ. คอมฯ ปี 50

2) รู้จัก Log Files ชนิดต่างๆ

3) เทคนิคการอ่านค่าต่างๆ จาก Log files

4) การติดตั้งระบบ Logs Server แบบ Step-by-Step (CentOS + SysAdmin Script version 1.0)

5) การปรับแต่งให้โปรแกรม Rsyslog

6) การตั้งระบบ Centralized Logs Server ขององค์กร

7) การส่งไฟล์ล็อกต่างๆ ไปเก็บที่เครื่อง Central Logs
- Web Server Logs to Centralized Logs
- FTP Server Logs to Centralized Logs
- File Server Logs to Centralized Logs
- NAT Server Logs to Centralized Logs
- Proxy Server Logs to Centralized Logs
- Mail Server Logs to Centralized Logs
- Hardware Devices Logs to Centralized Logs

การติดตั้ง Syslog Agent เพื่อส่ง Logs จาก Windows มาเก็บที่ Central Logs

9) การเก็บ File Logs ลงฐานข้อมูล MySQL

10) การตั้งเวลาหมุนเวียนไฟล์ล็อกด้วย Logrotate

11) การวิเคราะห์ด้วย Log Analyzer Tools

12) การสำรองและเข้ารหัส Log Files

13) เทคนิคพิเศษอื่นๆ ที่ Admin ควรทราบ

--
http://www.sysadmin.in.th/LogFiles
Call. 088-579-1325