การแก้ปัญหากรณีลืมรหัสผ่าน CentOS Linux 7

ในการดูระบบ Linux Server กรณีใช้งานเป็น CentOS เวอร์ชั่น 7 ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน(จำไม่ได้) หรือ SysAdmin คนเก่าลาออกไปไม่ได้บอกรหัสไว้ เราสามารถทำได้โดยการแก้ไขที่หน้าคอนโซล Linux โดยตรง

ขั้นตอนการแก้ไขรหัสผ่าน
1. บู๊ตเข้าระบบเลื่อนไปที่บรรทัด CentOS Linux .... (Core) เสร็จแล้วกดปุ่ม e เพื่อเข้าไปแก้ไข

การปรับแต่งโซนเวลาท้องถิ่น (Time Zone)

timezones

การปรับแต่งโซนเวลาท้องถิ่น (Time Zone) ให้พิมพ์คำสั่งดังนี้

1. พิมพ์คำสั่ง timedatectl list-timezones

[root@server3 ~]# timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
...
Asia/Bahrain
Asia/Baku
Asia/Bangkok
Asia/Barnaul
Asia/Beirut
Asia/Bishkek

2. ตั้งค่าเวลาท้องถิ่น
[root@server3 ~]# timedatectl set-timezone Asia/Bangkok

3. ตรวจสอบสถานะด้วยคำสั่ง
[root@server3 ~]# timedatectl

Tags: 

การควบคุม service อย่างง่ายด้วย ntsysv บน CentOS 7

ntsysv

ในการควบคุมบริการ (Services) บน CentOS 7 จะใช้คำสั่ง systemctl

โดยคำสั่ง ntsysv เป็นคำสั่งในการควบคุมบริการอย่างง่าย มีใช้งานใน CentOS Linux เวอร์ชั่นก่อนหน้า แต่ในรีลีส 7.x ได้ตัดคำสั่งออกไป หากต้องการใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบว่ามีคำสั่ง ntsysv หรือไม่
ntsysv [enter]
rpm -q ntsysv

หากยังไม่มีคำสั่งให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
yum install ntsysv -y

เรียกใช้งานคำสั่ง ntsysv

Server Virtualization Software ยอดนิยมในปี 2018

Server Virtualization Software ยอดนิยมในปี 2018

ซอฟต์แวร์ในการทำเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Server virtualization) มีให้เลือกใช้งานหลายตัวด้วยกันมีผู้นำตลาด 4 รายคือ XenServer, Hyper-V, Oracle VM และ VMware vSphere

โดย Proxmox VE ยังคงเป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่มีประสิทธิภาพสูงที่นิยมในการนำมาทำ VPS Server สำหรับผู้ให้บริการ

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS